^Powrót Na Górę

Regulamin czytelni internetowej

                                                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2013

                                                                                                                        Dyrektora Biblioteki Publicznej

                                                                                                                        Miasta i Gminy w Kostrzynie

                                                                                                                        z dnia 29.10.2013r.

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI 
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  MIASTA  I  GMINY  
IM. KAZIMIERY  IŁŁAKOWICZÓWNY  W  KOSTRZYNIE
 

 1. Połączenie z internetem służy celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
 2. Połączenie z internetem jest bezpłatne. 
 3. Internet jest udostępniany w godzinach pracy biblioteki.
 4. Podstawą korzystania z usług internetowych jest okazanie przez użytkownika karty bibliotecznej
 5. Czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi - 3,00zł. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów Czytelni. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszty wystawienia duplikatu ponosi czytelnik w wysokości - 3,00zł
 6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie
 7. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem to znaczy tylko w celach określonych w punkcie pierwszym. Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystanie z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących komunikacji.
 8. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 11. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczanego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez  użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 12. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych praca przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba.
 13. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz toneru do drukarki. Wydruk formatu A4 (czarno – biały) wynosi 0,40 zł. za każdą stronę.

 

 

Copyright © 2017. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny  Rights Reserved.
Powered by JS Network Solutions