Komunikat O ZMIANACH W DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

10.02.21

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w terminie 
od 1 kwietnia 2020 roku do odwołania zawieszona zostaje możliwość skorzystania z osobistej wizyty w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej.

Z porad nieodpłatnej pomocy prawnej można korzystać w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Sposoby skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej :

  • zadzwonić pod numer telefonu: 61 8410-797, lub

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej można przekazać:

pod numerem telefonu61 8410-797

na adres e-mail: pomocprawna@powiat.poznan.pl

lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie gmin powiatu poznańskiego wraz z harmonogramem ich funkcjonowania w 2021 r. (stan od 01.02.2021 r.) TUTAJ

W Gminie Kostrzyn punkt nieodpłatnej pomoc prawnej mieści się w budynku
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn, w Klubie Seniora przy ul. Poznańskiej 24.

Terminy dyżurów ( po ustaniu epidemii):

poniedziałek w godz. od 13.00 do 17.00
wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 8.00 do 12.00

Skip to content