REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI
BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  MIASTA  I  GMINY
IM. KAZIMIERY  IŁŁAKOWICZÓWNY  W  KOSTRZYNIE

CZYTELNIA INTERNETOWA

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2021

Dyrektora Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy w Kostrzynie

 z dnia 4.05.2021 r.

 

 

1. Połączenie z internetem służy celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.

2. Połączenie z internetem jest bezpłatne. 

3. Internet jest udostępniany w godzinach pracy biblioteki:

4. Podstawą korzystania z usług internetowych jest okazanie przez użytkownika karty bibliotecznej

5. Czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną. Opłata za kartę wynosi – 3,00zł. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów Czytelni. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w bibliotece. Koszty wystawienia duplikatu ponosi czytelnik w wysokości – 3,00zł

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie.

7. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje    
 monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje
 natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

10. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

 Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania programów, z których korzysta  użytkownik
 lub  udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika.
Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

11. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych praca przy komputerze czas może zostać wydłużony. Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba.

12. Z usług czytelni internetowej nie mogą korzystać :

a) osoby, które nie uregulowały wszystkich należności wobec biblioteki (zbiory biblioteczne),
b) osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będące pod wpływem środków odurzających,
c) osoby, które swoim zachowaniem lub obecnością zakłócają korzystanie z biblioteki innym czytelnikom lub dezorganizują pracę biblioteki.

 13. Użytkownicy czytelni internetowej zobowiązani są do wykonywania poleceń bibliotekarza.

14.Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru   

oraz tonera do drukarki oraz z laminatora. 

Korzystać z usług druku lub ksera można w godzinach: 

Poniedziałek-Piątek  w godzinach  10-17.30

Sobota w godzinach 9-12.30

Opłata za ksero i wydruki jest zgodna z cennikiem:

Wydruk czarno-biały

A4 – 0,40 groszy

A3 – 0,80 groszy

Wydruk kolorowy

A4 – 0,80 groszy

A3- 1,60 zł

Usługa laminacji A4: 0,40 groszy

Skan 1 strona A4: 0,40 groszy

15. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników bibliotece należy zachować ciszę.
Okrycia wierzchnie należy zostawiać na wieszaku, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu. Nie wolno wnosić napojów i artykułów spożywczych.

16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast
zgłaszać bibliotekarzowi.

17. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego  i oprogramowania
odpowiada finansowo użytkownik.

Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

18. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

19. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

              DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skutecznie stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.
Cyberbezpieczeństwo – zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560).

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:
•    ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
•    kradzieże tożsamości,
•    kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
•    blokowanie dostępu do usług,
•    spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
•    ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:
•    zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym,
•    aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie),
•    aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki,
•    nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia,
•    nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, chyba że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna,
•    nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony),
•    co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować
•    sprawdzaj pliki pobrane z internetu za pomocą skanera,
•    staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, lub łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu)- często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia,
•    nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
•    nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu – niech np. będą zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny,
•    pamiętaj o uruchomieniu firewalla,
•    wykonuj kopie zapasowe ważnych danych,
•    pamiętaj, że żaden bank, czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.
Wszelkie porady bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów dostępne są na:
•    witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym pod adresem: https://www.cert.pl/ouch
•    witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/aktualnosci
•    publikacje za zakresu cyberbezpieczeństwa dostępne pod adresem: https://www.cert.pl
•    stronie internetowej kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ po adresem: https://stojpomyslpolacz.pl/stp/.
Kampania ma na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

 

 

 

 

Skip to content