Jak zostać czytelnikiem?

1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Kostrzyn oraz osoby zamieszkałe poza tym terenem.

2. Przy zapisie należy okazać aktualny dowód osobisty lub legitymację szkolną.

3. Czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów w Oddziale Dla Dzieci, Wypożyczalni dla Dorosłych oraz filiach w Czerlejnie, Gułtowach, Iwnie i Siekierkach. (W każdym z tych miejsc można dokonać zapisu). Opłata za kartę wynosi 3 zł.

4. Należy zapoznać się z regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania oraz wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z  późn. zm.)

5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Skip to content