Klauzula informacyjna dla klientów

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazuję Panu/Pani informacje:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kazimiery Iłłakowiczówny  z siedzibą w Kostrzynie przy ul .Poznańskiej 24 tel. 618178382 e-mail biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl;
  2. dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail :biblioteka @bibliotek – pl, tel. 618178382
  3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w zakresie danych niezbędnych do wystawienia faktury za zakupy lub paragonu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury lub paragonu, dla celów rachunkowych i archiwalnych;
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania klientem Biblioteki. Dla celów podatkowo rachunkowych twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od końca roku, w którym miało miejsce dane zdarzenie np. płatność faktury;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;
  8. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
  9. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  10. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Informujemy, że

Inspektorem ochrony danych osobowych

jest:

Krzysztof Kozik – radca prawny

Dane kontaktowe: inspektor@rodo-krp.pl

kom. 792 304 042

Skip to content