22 stycznia -dzień fotografowania domowej biblioteczki – konkurs!!!

19.01.21

22 stycznia przypada nietypowy dzień- DZIEŃ FOTOGRAFOWANIA DOMOWEJ BIBLIOTECZKI

Z tej okazji Biblioteka Publiczna w Kostrzynie przygotowała dla swoich czytelników konkurs!

Zadanie jest proste: trzeba sfotografować własną domową biblioteczkę i przesłać mailem do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie na adres: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl

Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć zostaną rozlosowane trzy biblioteczki, których właściciele otrzymają książki, aby zasilić swoje zbiory.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator Zabawy
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Cel konkursu

 1. Propagowanie czytelnictwa
 2. Prezentacja kolekcji książek czytelników Biblioteki Publicznej w Kostrzynie
 3. Podtrzymywanie tradycji zbierania książek w formie papierowej
 4. Popularyzacja nietypowego dnia – Dnia Fotografowania Domowej Biblioteczki, który przypada 22 stycznia.

Warunki udziału w konkursie

 1. Konkurs jest organizowany dla wszystkich mieszkańców Gminy Kostrzyn
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest sfotografowanie własnej domowej biblioteczki i wysłanie zdjęcia do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie.
 3. Przez „biblioteczkę” Organizator rozumie miejsce, w którym czytelnik przechowuje swoje zbiory książkowe, bez względu na rozmiar tego miejsca i usytuowanie.
 4. Zdjęcia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl w terminie do 24 stycznia 2021 r.
 5. Spośród nadesłanych zdjęć zostaną rozlosowane trzy biblioteczki, których właściciele otrzymają nagrodę.
 6. Nagrodami w konkursie są książki.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
 8. Z chwilą nadesłania, zdjęcie przechodzi na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
 9. W e-mailu zgłaszającym zdjęcie do udziału w Zabawie należy podać:
  – imię i nazwisko
  – wpisać poniższą klauzulę: Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu, w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad.
 10. W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie konieczne przesłanie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika poniższego Oświadczenia:
  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………….w konkursie „Moja domowa biblioteczka”, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kostrzynie. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu
 11. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 12. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu.
 13. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie.
REGULAMIN KONKURSU„MOJA DOMOWA BIBLIOTECZKA”
Skip to content