DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

8.05.21

Z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

składam

serdeczne podziękowania

wszystkim bibliotekarzom z terenu Gminy Kostrzyn

za pełną zaangażowania pracę

na rzecz upowszechniania czytelnictwa

i szeroko rozumianej kultury w środowisku lokalnym.

Życzę Państwu niesłabnącego zapału, kreatywności,

spełnienia w pracy zawodowej

oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Małgorzata Kemnitz
Dyrektor Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Kostrzyn
im. Kazimiery Iłłakowiczówny

życzenia na dzień bibliotekarza
Skip to content