KONKURS “BIAŁO-CZERWONO W DUSZY MI GRA”

22.04.21

Z okazji ŚWIĘTA FLAGI 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 , które przypada 2 MAJA, zachęcamy do udziału w konkursie “BIAŁO-CZERWONO W DUSZY MI GRA”

Konkurs skierowany jest dla wszystkich Mieszkańców Gminy Kostrzyn, a zadaniem uczestników jest zaprezentowanie pracy, której motywem przewodnim jest flaga Polski lub barwy narodowe. Forma dowolna: praca plastyczna, grafika, zdjęcie, film.

Prace ( wraz z formularzem zgłoszeniowym ‼️) należy przesyłać na adres biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl lub dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie lub jednej z filii w terminie do 10 maja 2021 r. Spośród wszystkich prac zostaną wybrane trzy najciekawsze. Na zwycięzców czekają nagrody książkowe i gry planszowe.

Formularz zgłoszeniowy (.doc 1,74MB)

plakat na tle flagi Polski informacje o konkursie Białoczerwono w duszy mi gra

REGULAMIN KONKURSU

Organizator

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Cel konkursu:

 1. Celem Konkursu jest uwrażliwienie na wartości patriotyczno–narodowe i uczczenie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Motywowanie do rozwoju kreatywności i zdolności artystycznych
 3. Propagowanie czytelnictwa

  Warunki uczestnictwa w konkursie:  
 1. Zabawa jest organizowana dla wszystkich mieszkańców Gminy Kostrzyn
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy, której motywem przewodnim jest polska flaga lub wyeksponowane barwy narodowe.
 3. Ważne jest ciekawe, estetyczne i kreatywne podejście do tematu flagi i barw narodowych z jednoczesnym poszanowaniem symboli narodowych.
 4. Technika wykonania pracy dowolna w zakresie: rysunku, malarstwa, fotografii, filmu i grafiki komputerowej.
 5. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl lub dostarczyć bezpośrednio do budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie w terminie do 10 maja 2021r. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), a w przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie konieczne podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika zgody na udział w konkursie. Treść z formularza zgłoszeniowego można umieścić w wiadomości e-mail.
 7. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści rasistowskie, ksenofobiczne, pornograficzne, nawiązujące do polityki oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
 8. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 9. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 10. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu.
 11. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu,
   w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie.
 13. Wszystkie prace konkursowe pozostają własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.

  Rozstrzygnięcie konkursu
 1. Spośród nadesłanych/dostarczonych prac konkursowych zostaną wybrane trzy najciekawsze, wyróżniające się pod względem estetyki oraz kreatywnego podejścia do tematu konkursu.
 2. Nagrodą w konkursie będą albumy  i gry planszowe.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu w terminie do
  18 maja 2021 r. Odbiór nagród nastąpi w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn.
Skip to content