konkurs czytelniczo-plastyczny “pop up – wstrzel się w literaturę”

1.02.23

Szkoła Podstawowa w Siekierkach Wielkich i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kostrzynie zapraszają dzieci i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Kostrzyn do udziału w konkursie czytelniczo-plastycznym pod nazwą “Pop up – wstrzel się w literaturę”

Konkurs polega na wykonaniu książki POP UP.

O tym na czym polega i jak wykonać książkę Pop up można przeczytać w Regulaminie konkursu.

Kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8

Termin oddania prac: 17.02.2023

Miejsce oddania prac: Biblioteka Publiczna w Kostrzynie

DO KAŻDEJ PRACY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin konkursu czytelniczo-plastycznego

Pop up – wstrzel się w literaturę

I. Postanowienia ogólne

  1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Pop-up – wstrzel się w literaturę”.
  2. Organizatorem konkursu jest Małgorzata Ostojska-Szymańska (Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich.)
  3. Patronat nad konkursem obejmuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie.
  4. Fundatorem nagród jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie.
  5. Administratorem danych jest Organizator.

II. Informacje podstawowe

  1. Czym jest pop-up?

Pop-up (z ang. pop – wystrzelić/wyskoczyć, up – w górę) to książka 3D, książka rozkładana, po otwarciu której otwierają się przestrzenne elementy.

2. Jak ją wykonać?

Można ją przygotować za pomocą podstawowych narzędzi do prac plastycznych. Czas wykonania zależy od skomplikowania projektu.

3. Filmy instruktażowe:

https://www.youtube.com/watch?v=FsZRMNkbLzQ – wybrany filmik

https://www.youtube.com/results?search_query=pop+up+ksiazka+3d – zbiór filmów instruktażowych.

4. Cele konkursu

– zachęcanie do aktywnego czytelnictwa,

– kształtowanie świadomości czytelniczej,

– rozbudzanie pasji,
– gospodarowanie czasu wolnego,

– pobudzanie kreatywności.

III. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. Wymagany format

Kartka bloku technicznego formatu A4 (złożona na pół). Orientacja strony jest dowolna.

2. Tematyka

Za pomocą pop-up można przedstawić każdą książkę, którą dziecko przeczytało. Brak ograniczeń. Na “stronie tytułowej” należy wpisać tytuł książki, którą prezentujemy i jej autora. Na odwrocie pracy należy wpisać imię i nazwisko autora pracy, klasę, szkołę.

3. Wnętrze książki

Ważny element fabularny np. przedstawienie sytuacji, bohatera, miejsca akcji, motywu itp. Pop-up ma zawierać tylko jedną „stronę” (jedno „wnętrze” co wymaga selekcji informacji i decyzji).

4. Adresaci konkursu.
Wszystkie oddziały szkół podstawowych z terenu gminy Kostrzyn.

5. Kategorie wiekowe:

– klasy 1-3,

– klasy 4-6

– klasy 7-8.

Według powyższych kategorii prace zostaną zakwalifikowane do oceny.

IV. Ocena prac

1.Do przeanalizowania i ocenienia prac zostanie powołana komisja nauczycieli polonistów i plastyków w Szkole Podstawowej w Siekierkach Wielkich oraz bibliotekarz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn, będący pracownikiem filii bibliotecznej w Siekierkach Wielkich. O wynikach organizator poinformuje drogą mailową.

2. Nad oceną prac będą pracować wyznaczeni nauczyciele.

3. Kryteria oceny:

– zgodność z tematem konkursu,

– trafność doboru ilustracji do tematu książki,

– pomysłowość,

– dokładność,

– oryginalność ujęcia tematu.

4.  Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie ul. Poznańska 24 w terminie do 17 lutego 2023 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym i zgodą rodzica/opiekuna na udział w konkursie i publikację dzieła w internecie. Formularz stanowi Załącznik do Regulaminu.

5. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kostrzynie.

6. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych za I,II,III miejsce.

7. Organizator ma możliwość wyróżnienia prac, które będą charakteryzować się czymś specjalnym lub oryginalnym.

V. Harmonogram:

– czas na wykonanie prac i dostarczenie do Biblioteki Publicznej – do 17 lutego 2023.

– odbiór prac przez przewodniczą komisji, ocena i ogłoszenie wyników (strona SP Siekierki Wielkie, Facebook Szkoły, Facebook Biblioteki – do 27 lutego 2023.

– odbiór dyplomów i nagród – od 1 marca w Bibliotece Publicznej.

VI. Postanowienia końcowe

– Prace nie podlegają zwrotowi

– Decyzje komisji są ostateczne.

PLAKAT PROMUJĄCY KONKURS NA ZROBIENIE KSIĄŻKI POP UP
Skip to content