KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ W BIBLIOTECE W CZERLEJNIE

17.03.22

Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Czerlejnie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.

Prace konkursowe oceniane będą oddzielnie w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 0-4 oraz uczniowie klas 5-8.

Forma pracy jest dowolna, ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Termin oddawania prac na konkurs mija 6 kwietnia.

UWAGA!! DO PRACY PLASTYCZNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (Pobierz: Załącznik nr 1 )

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KARTKA WIELKANOCNA”

  1. Organizator

Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Czerlejnie

  • Cele konkursu

Podtrzymywanie oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych

Uwrażliwienie na kontakt z drugim człowiekiem

Motywowanie do rozwoju kreatywności i zdolności artystycznych

Propagowanie czytelnictwa

  • Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Czerlejnie w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-4 oraz klasy 5-8

  • Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie kartki wielkanocnej – takiej, jaką chciałoby się podarować bliskiej osobie. Liczymy na piękne i staranne wykonanie. Technika pracy jest dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanka itp.

Ważne jest ciekawe, estetyczne i kreatywne podejście do tematu tradycji wykonywania kartek wielkanocnych.

Prace należy dostarczyć bezpośrednio do filii Biblioteki Publicznej w Czerlejnie w terminie od 21 marca do 6 kwietnia 2022 r. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1). Konieczne jest również podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika zgody na udział w konkursie.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu.

Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie.

Wszystkie prace konkursowe pozostają własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.

  • Rozstrzygnięcie konkursu

W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych troje zwycięzców.

Oceny dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu 11.04.2022 r. Odbiór nagród książkowych nastąpi w siedzibie filii w Czerlejnie.

Skip to content