konkurs na komiks pt. “przygody rycerza kostro”

16.03.21

W ramach obchodów jubileuszu 770-lecia nadania Kostrzynowi praw miejskich Gmina Kostrzyn i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn organizują konkurs na NAJCIEKAWSZY KOMIKS pt. “PRZYGODY RYCERZA KOSTRO”.

Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć każdy, kto ma ciekawy pomysł i stworzy (narysuje, namaluje, zaprojektuje) komiks, który opowie jakie przygody miał legendarny Rycerz Kostro, założyciel Kostrzyna.

Prace autorskie należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie (ul. Poznańska 24) do 30 kwietnia 2021 r.

Należy jednak pamiętać o trzech ważnych sprawach:

1. Uczestnik Konkursu może dostarczyć 1 pracę stanowiącą zamkniętą całość o maksymalnej objętości do 2 plansz A4 wykonanych jednostronnie, na 1 stronie maksymalnie 4 obrazki,

2. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności tekst wstawiany w dymki powinien być napisany wyraźnie i drukowanymi literami,

3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a w przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie konieczne podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika zgody na udział w konkursie


Nagrodą główną w konkursie jest bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie mieszczącym się w budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie. Dwie osoby wyróżnione otrzymają paczki z upominkami i gadżetami. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę książkową. Najlepsze prace, wyłonione w Konkursie, zostaną opublikowane w wydawnictwie upamiętniającym Jubileusz 770-lecia nadania praw miejskich Kostrzynowi.

REGULAMIN KONKURSU
KOMIKS O PRZYGODACH RYCERZA KOSTRO

Organizator Konkursu

Biblioteka Publiczna im. Kazimiery Iłłakowiczówny Miasta i Gminy w Kostrzynie
Gmina Kostrzyn

Cel konkursu

 1. Uczczenie 770. rocznicy otrzymania praw miejskich przez Kostrzyn.
 2. Upowszechnienie legendy o Rycerzu Kostro poprzez przystępną formę, jaką jest komiks.
 3. Wypromowanie indywidualnych talentów artystycznych.
 4. Propagowanie czytelnictwa.

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest organizowany dla wszystkich Mieszkańców Gminy Kostrzyn.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie Komiksu dotyczącego przygód Rycerza Kostro.
 3. Komiks może być wykonany w dowolnej technice z użyciem dowolnej ilości kolorów.
 4. Uczestnik Konkursu może dostarczyć 1 pracę stanowiącą zamkniętą całość o maksymalnej objętości do 2 plansz A4 wykonanych jednostronnie, na 1 stronie maksymalnie 4 obrazki.
 5. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności tekst wstawiany w dymki powinien być wyraźny i napisany drukowanymi literami.
 6. Komiks powinien być dziełem oryginalnym zawierającym tytuł.
 7. Prace należy dostarczać do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie od 16. marca 2021 do 30. kwietnia 2021.
 8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką Konkursu, kreatywność, oryginalność podejścia do tematu i ciekawy pomysł na przygody Rycerza Kostro, walory estetyczne i kompozycyjne.
 9. Nagrodą główną w konkursie jest bon o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie mieszczącym się w budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie. Dwie osoby wyróżnione otrzymają paczki z upominkami i gadżetami. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę książkową. Najlepsze prace, wyłonione w Konkursie, zostaną opublikowane w wydawnictwie upamiętniającym Jubileusz 770-lecia nadania praw miejskich Kostrzynowi.
 10. Z chwilą dostarczenia Komiksu przechodzi on na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania go na następujących polach eksploatacji: prezentowania w Internecie,
  w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
 11. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Komiksów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, nawiązujące do polityki oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
 12. Do składanego na konkurs Komiksu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszeniową, która jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie konieczne podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika Oświadczenia, znajdującego się na Karcie zgłoszeniowej.
 13. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 14. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 15. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 16. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 17. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie.

logo obchodów 770 lat Kostrzyna

 


Skip to content