KONKURS PLASTYCZNY „NAJPIĘKNIEJSZY ZIMOWY PEJZAŻ”

11.01.22

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 0-10 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach ferii zimowych.

Tematem konkursu jest zimowy pejzaż.

Forma pracy jest dowolna, ogranicza nas tylko wyobraźnia.

Termin oddawania prac na konkurs mija 31 stycznia.

UWAGA!! DO PRACY PLASTYCZNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ (Pobierz: TUTAJ)

Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO„NAJPIĘKNIEJSZY ZIMOWY PEJZAŻ”

Organizator:

 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Cele konkursu:

 1. Uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu, otaczającej nas przyrody
 2. Motywowanie do rozwoju kreatywności i zdolności artystycznych
 3. Propagowanie czytelnictwa

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 1. Konkurs jest organizowany dla dzieci w wieku do 10 lat.
 2. Zadaniem Uczestników konkursu jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej zimowy krajobraz. Technika wykonania jest dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie itd.), praca może być przestrzenna. Liczy się pomysł i kreatywne podejście.
 3. Prace plastyczne nie mogą zawierać treści wulgarnych, mających znamiona agitacji politycznej, ani nie mogą dotyczyć spraw religijnych lub komercyjnych.
 4. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn, ul. Poznańska 24, lub do jednej z filii Biblioteki Publicznej ( w Iwnie, Siekierkach Wielkich, Gułtowach lub Czerlejnie) w terminie od 17 lutego do 31 stycznia 2022 roku. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1). Konieczne jest również podpisanie przez rodziców lub opiekunów prawnych Uczestnika zgody na udział w konkursie.

Pozostałe ustalenia:

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu.
 4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie.
 6. Wszystkie prace konkursowe pozostają własnością Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają nagrody książkowe. Niewykluczone jest przyznanie wyróżnień.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu oraz sposobie odbioru nagród w terminie do 4 lutego 2022 roku.
Skip to content