KONKURS RECYTATORSKI “KOSTRZYNIOKI GODAJĄ PO NASZYMU”

12.10.22

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kostrzyn do udziału w konkursie recytatorskim pod nazwą “Kostrzynioki godają po naszymu”

To konkurs, w którym uczestnicy prezentują wybrany tekst (wiersz/prozę) napisany w gwarze poznańskiej.

Zainteresowane udziałem osoby powinny zgłosić się do swojego wychowawcy, gdyż to szkoły zgłaszają do konkursu swoich uczniów.

Regulamin konkursu dostępny poniżej.

Dla ułatwienia poniżej umieszczamy źródła, z których można czerpać inspiracje i wybrać teksty

Wiersze i rymowanki – znane i mniej znane TUTAJ

PROFIL NA FACEBOOKU https://www.facebook.com/wuja.czechu

Wiersze Lecha Konopińskiego w gwarze poznańskiej: TUTAJ

W naszej bibliotece dostępna jest też książka Elizy Piotrowskiej “Szneka z glancem czyli elementarz gwary poznańskiej”

Regulamin IV Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Kostrzyniocy godają po naszymu”

I. Organizatorzy konkursu
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Brzeźnie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie

II. Cele:

 – popularyzacja gwary poznańskiej/wielkopolskiej,

– rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów,

– doskonalenie warsztatu recytatorskiego: dykcja, wyrazistość,

– przełamywanie tremy, kształcenie umiejętności wystąpień publicznych,

– kształtowanie kompetencji językowych dzieci i młodzieży,

– kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego,

III. Organizacja Konkursu :

 1. Konkurs jest organizowany dla wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kostrzyn
 2. Zadaniem konkursowym jest wyrecytowanie wiersza/prozy napisanych w gwarze poznańskiej.
 3. Wiersz/proza mogą być zaczerpnięty z literatury, Internetu lub samodzielnie napisane. Mile widziane są teksty związane z Gminą Kostrzyn
 4. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w konkursie zgłaszają się do nauczycieli(wychowawców w swoich szkołach).
 5. Nauczyciele (wychowawcy) wspierają uczniów i pomagają uczestnikom w spełnieniu wymagań konkursu (dobór tekstu, opanowanie pamięciowe, sprawy formalne – zgłoszenie i zgoda na udział w konkursie)
 6. Szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie 5 uczestników
 7. Zgłoszenie następuje przez formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1, który należy przesłać w terminie do 31.10.2022 r. na adres mailowy: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgody stanowi Załącznik nr 2. Nauczyciel będący opiekunem uczniów podczas konkursu jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów do Organizatora najpóźniej w dniu konkursu.
 9. Konkurs odbędzie się w Czytelni Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn przy ul. Poznańskiej 24 w dniu 15 listopada 2022 r. od godziny 9.00
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu, po osiągnięciu werdyktu przez komisję konkursową.
 11. Nagrody zostaną przyznane za I, II, III miejsce. Uczestnicy konkursu wybiorą także osobę, która otrzyma nagrodę publiczności.
 12. Nagrodami w konkursie będą książki oraz drobne upominki.

IV. Przebieg konkursu

 1. Uczestnicy konkursu recytatorskiego prezentują przygotowany tekst przed komisją konkursową
 2. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, recytowanie tekstów (wierszy/prozy) zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści wulgarne, rasistowskie, ksenofobiczne, nawiązujące do polityki oraz wszelkie inne, podobne w treści.
 3. Uczestnik konkursu recytuje przygotowany tekst, uzgodniony z nauczycielem (wychowawcą), nie jest dopuszczalne odczytywanie z kartki.
 4. Mile widziana jest charakteryzacja, wykorzystywanie rekwizytów, niewielka scenografia
 5. Po wystąpieniu wszystkich uczestników konkursu Komisja Konkursowa udaje się na naradę. W tym czasie uczestnicy i ich opiekunowie wybierają spośród wszystkich uczestników zwycięzcę w kategorii Nagroda Publiczności.
 6. Podczas oceny wystąpień brane będą pod uwagę:

– opanowanie pamięciowe tekstu

– interpretacja tekstu,

– sprawność posługiwania się gwarą poznańską,

– kultura słowa,

– ogólny wyraz artystyczny

– kreatywność.

7.   Konkurs recytatorski będzie w całości nagrany przez Telewizję STK i wyemitowany w telewizji oraz internecie.

V. Postanowienia końcowe konkursu

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 3. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie.
plakat kolorowe paski a na nich informacje o konkursie recytatorskim, pod nimi chłopaiec i dziewczynak rozmawiają
Skip to content