Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka-kostrzyn.pl oraz https://bip4.wokiss.pl/biblioteka-kostrzyn/

Data pierwszej publikacji 29.09.2020r
(Pierwsza publikacja miała miejsce w starej wersji Biuletynu Informacji Publicznej)

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis  zawiera dokumenty pliki graficzne i zdjęcia. Większość umieszczana jest z właściwą nazwą sugerującą czego dotyczy dany plik. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Serwis http://bip.biblioteka-kostrzyn.pl/ jest również zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019. Posiada możliwość doboru trybu wyświetlania strony, ustawienie odpowiedniego kontrastu, widoku, rozmiaru czcionki. Treści umieszczane w BIP są osadzone w serwisie, unika się stosowania dokumentów w plikach pdf, doc

 

Strona internetowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn ma odnośnik do platformy MIGAM (www.migam.org), za pomocą którego można uzyskać informacje znajdujące się na stronie dla osób głuchych.

Serwis będzie również sukcesywnie dostosowywany do wytycznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Kemnitz adres mailowy: biblioteka-biblioteka-kostrzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 8178 382

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 Biblioteka Publiczna w Kostrzynie

 • Telefon: +48 8178 382
 • E-mail:  biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl
  Wypożyczalnia dla dorosłych: wypozyczalnia@biblioteka-kostrzyn.pl
  Oddział dla dzieci: dzieci@biblioteka-kostrzyn.pl
 • Siedziba biblioteki: ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn
 • Adres korespondencyjny: ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn

Filia w Gułtowach

 • Telefon: tel.: 61-81-82-351 lub  665-162-628
 • e-mail: gultowy@biblioteka-kostrzyn.pl
 • Siedziba biblioteki: (w budynku Ośrodka Zdrowia) ul. Kasztanowa 1, Gułtowy
 • Adres korespondencyjny: ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn

Filia w Iwnie

 • Telefon: tel.: 665-162-628
 • e-mail: gultowy@biblioteka-kostrzyn.pl
 • Siedziba biblioteki: (w budynku Szkoły Podstawowej w Iwnie) ul. Szkolna 1, Iwno
 • Adres korespondencyjny: ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn

Filia w Siekierkach

 • Telefon: tel.: 665-135-880
 • Siedziba biblioteki: (w budynku Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich) ul. Stanisława Karalusa 1, Siekierki Wielkie
 • Adres korespondencyjny: ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn

Filia w Czerlejnie

 • Telefon: tel.: 665-135-880
 • Siedziba biblioteki: (w budynku Szkoły Podstawowej w Czerlejnie) ul. Kostrzyńska 4, Czerlejno
 • Adres korespondencyjny: ul. Poznańska 24 62-025 Kostrzyn

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna w Kostrzynie:

Budynek Biblioteki Publicznej w Kostrzynie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Biblioteki Publicznej znajdują się schody, składające się z 9 stopni. 
Patrząc na budynek od przodu, po prawej stronie znajduje się winda zewnętrzna ( od ul. Poznańskiej), z której mogą korzystać osoby na wózkach, rodzice z dziećmi w wózkach i inne osoby ze szczególnymi potrzebami. Drzwi wejściowe do biblioteki zaopatrzone sa w specjaly mechanizm, który automatycznie otwiera i zamyka drzwi.  Pomieszczenia biblioteki: Oddział dla dzieci, sklep i kino są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia, Izba Muzealna, Gabinet Dyrektora i Głównej Księgowej znajdują się na pierwszym piętrze. Na 1 piętro prowadzą schody (22), nie ma dodatkowej windy.  Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.  Przed budynkiem nie ma osobnych miejsc dla osób niepełnosprawnych, ale można zaparkować samochód tuż obok windy zewnętrznej lub w pobliżu schodów do budynku.

Filia w Gułtowach:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Gułtowach, na pierwszym piętrze. Na zewnątrz budynku występują bariery dla osób niepełnosprawnych – schody (9 stopni) . Do budynku można dostać się także za pomocą windy zewnętrznej (platforma zlokalizowana z boku budynku). Nie ma windy bezpośrednio do pomieszczenia biblioteki na 1 piętrze. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Filia Czerlejnie:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej. Na zewnątrz budynku występują bariery dla osób niepełnosprawnych – schody. Na terenie budynku nie istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Filia w Iwnie :

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej. Na zewnątrz budynku nie występują bariery dla osób niepełnosprawnych jest podjazd do budynku. Na terenie budynku nie istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Filia w Siekierkach Wielkich:

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej na parterze. Na zewnątrz budynku od ul. Karalusa występują bariery dla osób niepełnosprawnych – schody. Od strony ul. Szkolnej jest podjazd do wózków.  Na terenie budynku nie istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Skip to content