RODZINNY KONKURS MIKOŁAJKOWY na najdłuższy łańcuch choinkowy

21.11.23

Zapraszamy do udziału w konkursie na najdłuższy łańcuch choinkowy.

W konkursie weźmie udział 5 drużyn.

Każda drużyna składać się będzie z 3 osób : 1 osoby dorosłej i 2 dzieci w wieku do 12 lat.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie jak najdłuższego łańcucha, wykonanego z papieru kolorowego.

Termin i miejsce konkursu: 5.12.2023 r. godz. 17.00 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn ul. Poznańska 24.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 22 do 30 listopada 2023 r. mailem: biblioteka@bibliotekabiblioteka-kostrzyn-pl

Zapisanych na konkurs będzie 5 pierwszych drużyn, które zgłoszą swój udział.

REGULAMIN dostępny poniżej.

REGULAMIN KONKURSU MIKOŁAJKOWEGO

NA NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH CHOINKOWY

Organizator Konkursu: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Cel konkursu
 1. Utrwalanie tradycji świątecznych, bożonarodzeniowych
 2. Motywowanie do rozwoju kreatywności i zdolności artystycznych
 3. Zacieśnianie więzi rodzinnych i przyjacielskich
 4. Nauka współpracy
Zasady konkursu
 1. Zabawa jest organizowana dla wszystkich mieszkańców Gminy Kostrzyn
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie najdłuższego łańcucha choinkowego z kolorowego papieru
 3. W konkursie może wziąć udział 5 drużyn
 4. Każda drużyna składa się z 3 osób: 1 osoby dorosłej i 2 dzieci w wieku do 12 lat

  Termin i miejsce konkursu
 1. Konkurs odbędzie się 5 grudnia 2023 r. ( wtorek) o godzinie 17.00
 2. Miejsce: hol budynku Biblioteki Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn ul. Poznańska 24

  Zgłoszenia do konkursu
 1. Drużyny zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą zgłaszać swój udział w terminie od 22 do 30 listopada 2023 r. mailem na adres: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl .
 2. W mailu, będącym zgłoszeniem, należy przesłać poniższe informacje:

-imię i nazwisko opiekuna
-imiona i nazwiska dzieci
-miejscowość
-wiek dzieci
-telefon kontaktowy

3.  W konkursie weźmie udział pięć pierwszych zgłoszonych drużyn.

4. Udział dzieci w konkursie jest możliwy za okazaniem zgody rodziców/opiekunów prawnych. Zgody należy przynieść w dniu konkursu (formularz zgody na udział stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu)

IV. Przebieg konkursu

 1. Drużyny biorące udział w konkursie zajmują wyznaczone stanowisko pracy.
 2. Każda drużyna ma do dyspozycji papiery kolorowe, kleje, nożyczki. Materiały zapewnia biblioteka.
 3. Drużyny zaczynają kleić łańcuch choinkowy z kolorowych pasków
 4. Czas produkcji łańcucha: 30 minut
 5. Komisyjne mierzenie łańcuchów i werdykt
 6. Wspólne ubieranie choinki w wykonane łańcuchy i oficjalne zapalenie lampek
 7. Wręczenie nagród
Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do konkursu.

4. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie.

plakat Rodzinny konkurs mikołajkowy
Skip to content