Zbiórka staroci w bibliotece

2.03.21

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn organizuje ZBIÓRKĘ STAROCI.

Robisz wiosenne porządki i masz w domu niepotrzebne starocie?

Stary budzik, lampę naftową, drewniany młynek do kawy, a może globus ? Jednym słowem przedmioty z duszą?

Przynieś je do biblioteki, a my wykorzystamy je podczas warsztatów

oraz spotkań z dziećmi i młodzieżą.

Daj drugie życie zakurzonym przedmiotom!

Zbiórka potrwa od 2 do 31 marca 2021 r.

Miejsce zbiórki: Biblioteka Publiczna w Kostrzynie (ul. Poznańska 24) oraz Filia Biblioteki Publicznej w Gułtowach (ul. Kasztanowa 1)

REGULAMIN ZBIÓRKI STAROCI

ORGANIZATOR ZBIÓRKI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

cel zbiórki

 1. Poszerzenie zbioru eksponatów, rekwizytów, potrzebnych do organizacji warsztatów, spotkań, lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży,
 2. Ochrona przed bezpowrotną utratą dawnych przedmiotów codziennego użytku, będących częścią historii społeczności lokalnej,
 3. Popularyzowanie trendu nadawania starym przedmiotom tzw. „drugiego życia”, wykorzystania ich powtórnie,
 4. Popularyzacja nietypowego dnia – Dnia Staroci, który przypada 2 marca.

Warunki uczestnictwa w konkursie 

 1. Zbiórka jest organizowana dla wszystkich mieszkańców Gminy Kostrzyn
 2. Zadaniem uczestników zbiórki jest przekazanie posiadanych przedmiotów na rzecz Biblioteki Publicznej w Kostrzynie.
 3. Przekazanie przedmiotów jest dobrowolne i bezpłatne i bezterminowe.
 4. Uczestnik zbiórki, przekazujący przedmiot na rzecz Biblioteki Publicznej
  w Kostrzynie określa w formie pisemnej, że jest właścicielem przedmiotu oraz dobrowolnie, bezpłatnie i bezterminowo przekazuje go na rzecz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn. Ponadto zastrzega, że nie będzie rościł żadnych praw do przekazanego przedmiotu.
 5. Przez słowo „starocie” rozumie się przedmioty codziennego użytku, które nie są wizualnie uszkodzone. Przedmioty mają swoją historię, mogą posłużyć jako rekwizyty podczas spotkań, warsztatów z czytelnikami.
 6. Przykładowe starocie, które mogą być przedmiotem zbiórki: budzik, telefon, globus, instrument, żelazko, ręczny młynek do kawy, dawna ceramika, płyty winylowe, serwety, wazony etc.
 7. Biblioteka Publiczna w Kostrzynie zastrzega sobie prawo do weryfikacji zbieranych przedmiotów i może nie przyjąć przedmiotu, jeśli uzna, że nie spełnia on oczekiwań zbiórki, jest zbyt duży, uszkodzony lub pojawią się wątpliwości co do pochodzenia staroci.
 8. Zbiórka trwa od 2 do 31 marca 2021 roku.
 9. Zbiórka odbywa się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kostrzyn przy ul. Poznańskiej 24 w Kostrzynie oraz w filii biblioteki w Gułtowach przy ul. Kasztanowej 1.
 10.  Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 11. Uczestnicy zbiórki wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zmianami) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy. Uczestnikom zbiórki przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 12. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do zbiórki.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w zbiórce.
Skip to content