zimowa zabawa “ulepić bałwana to fajna sprawa”

14.01.21

Zapraszamy do udziału w zimowej zabawie “ULEPIĆ BAŁWANA TO FAJNA SPRAWA”

Zabawa przeznaczona jest dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kostrzyn.

Zadaniem jest ulepienie bałwana ze śniegu i wysłanie jego zdjęcia na adres biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl w terminie do 17.01.2021 r.

Spośród nadesłanych zdjęć zostaną nagrodzone najciekawsze bałwany.

Nagrodami w Zabawie są książki o tematyce zimowej.

W e-mailu zgłoszeniowym wraz ze zdjęciem należy wpisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………….w Zabawie „Ulepić bałwana to fajna sprawa”, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kostrzynie.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Zabawy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Zabawie. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska (w przypadku, gdy na zdjęciu oprócz bałwana jest także dziecko).

REGULAMIN ZIMOWEJ ZABAWY „ULEPIĆ BAŁWANA TO FAJNA SPRAWA”

Organizator Zabawy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kostrzyn im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Cel Zabawy:

 1. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez zabawę ruchową na świeżym powietrzu
 2. Prezentacja i popularyzacja twórczości dziecięcej i młodzieżowej 
 3. Podtrzymywanie tradycji lepienia bałwana, jako symbolu zimy

Warunki udziału w Zabawie:

 1. Zabawa jest organizowana dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kostrzyn
 2. Zadaniem uczestników Zabawy jest ulepienie ze śniegu bałwana i wysłanie jego zdjęcia do Biblioteki Publicznej w Kostrzynie.
 3. Zdjęcia należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres: biblioteka@biblioteka-kostrzyn.pl w terminie do 17 stycznia 2021 r.
 4. Spośród nadesłanych zdjęć zostaną wybrane trzy najciekawsze, które otrzymają nagrodę
 5. Nagrodami w Zabawie są książki o tematyce zimowej.
 6. Przy wyborze najciekawszego zdjęcia będą brane pod uwagę: kreatywność
  i estetyka ulepionego bałwana.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
 8. Z chwilą nadesłania, zdjęcie przechodzi na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: prezentowania prac w Internecie, w środkach masowego przekazu oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania.
 9. W e-mailu zgłaszającym zdjęcie do udziału w Zabawie należy podać:
  – imię i nazwisko dziecka
  – wiek
  – wpisać poniższą klauzulę:

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………….w Zabawie „Ulepić bałwana to fajna sprawa”, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kostrzynie. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Zabawy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Zabawie. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka wraz z oznaczeniem Jego imienia i nazwiska (w przypadku, gdyby na zdjęciu oprócz bałwana jest także dziecko).
 10. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 11. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Zabawy.
 12. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 13. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Zabawy.
 14. Dane osobowe Uczestników Zabawy będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Zabawy i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Zabawie.
Skip to content